En hyväksy kaupunginjohtajan esitystä solmia aiesopimus Salon kaupungin ja Vietnamin kansallisen turvallisuuden ministeriön välillä. Esityksen sisältämää poliisihallinnon halua yhteistyöhön Salon kanssa ei ole perusteltu tai avattu tarkemmin muutoin kuin viittaamalla kaupallisiin mahdollisuuksiin.

Vietnamin kansallisen turvallisuuden ministeriö valvoo tiukasti maan verkkoyhteyksiä ja verkon käyttäjiä. Sillä on meneillään hankkeita mm. pre paid-puhelinliittymien seuraamisen mahdollistamiseksi. Amnestyn mukaan ilmaisun, median, järjestäytymisen ja kokoontumisen vapautta maassa on rajoitettu ja useita bloggareita ja toisinajattelijoita tuomittu vankilaan. Myös YK:n ihmisoikeusneuvosto seuraa maan kehitystä.
Kaupunginjohtajan päätösesityksessä sanotaan, ettei ko. sopimus varsinaisesti velvoita kaupunkia mihinkään. Itse sopimustekstissä todetaan kuitenkin, että osapuolet luovat virallisen yhteistyösuhteen.
Salolaiset yritykset käyvät kauppaa haluamiensa maiden ja yritysten kanssa. Salon kaupungin sitoutuminen yhteistyöhön Vietnamin kansallisen turvallisuuden ministeriön kanssa ei Vihreän valtuustoryhmän mielestä ole perusteltua. Sopimus linkittää Salon outoon yhteistyötahoon Vietnamissa.
Esimerkiksi Espoon kaupungissa on kymmeniä Vietnamin kanssa kauppaa käyviä yrityksiä. Espoo kaupunkina ei kuitenkaan ole tehnyt yhteistyösopimuksia vietnamilaisten ministeriöiden kanssa. Espoo tekee yhteistyösopimukset vain ystävyyskaupunkiensa kanssa ja silloin hyvä hallinto, ihmisoikeudet ja tasa-arvo ovat myös esillä.

Eeva Koskinen
Salon kaupunginhallituksen jäsen (vihr)