Kokoomuksen, keskustan ja SDP:n valtuustoryhmien puheenjohtajat moittivat (SSS 21.4.) Vihreää valtuustoryhmää kaupungin harkinnanvaraisten palveluiden listojen julkaisemisesta verkkosivuillaan. Perusteena on se, että yhteisesti on sovittu, ettei valmisteluun liittyvistä asioista puhuta julkisuudessa. Missään vaiheessa ei ole kuitenkaan erikseen sovittu siitä, että ko. harkinnanvaraisten palveluiden lista olisi salainen.
Valtuuston puheenjohtajien ja virkamiesten yhteisissä tapaamisissa on toden totta useasti korostettu kaiken valmistelun olevan luottamuksellista. Tässä mentiin niin pitkälle, että kyseisten palvelulistojen jakaminen hallituksen jäsenille edellytti luottamushenkilöiltä niiden vaatimista virkamiehiltä.
Virkamiesten laatimia harkinnanvaraisten palveluiden listoja luottamushenkilöiden päätöksenteon helpottamiseksi ei Vihreiden mielestä voi missään mielessä pitää salaamista edellyttävänä, luottamuksellisena tietona. Samaa mieltä oli Kuntaliiton johtava lakimies. Kyseessä on kaupungin julkisia tietoja, joiden poimiminen kaupungin dokumenteista on kaikkien lukutaitoisten ulottuvilla, tosin työläästi. Jos tämäkin ”valmisteluun liittyvä” tieto julistetaan salaiseksi, niin mikä tässä kaupungissa ei sitten tarvittaessa olisi salaista? Vihreä valtuustoryhmä ei kysy muiden puolueiden lupaa julkisten asioiden esiin nostamiseen.
Teimme asiasta valtuuston kokouksessa 11.4. julkisen valtuustoaloitteen, jossa toivoimme kaupungin julkistavan ko. listat omilla sivuillaan. Perustelimme asiaa sillä, että kuntalaiset eivät aina osaa erottaa, mikä toiminto on lakisääteinen ja mikä harkinnanvarainen. Lisäksi totesimme, että näiden asioiden tuominen julki tekee kuntalaisille helpommaksi ymmärtää mistä kaikesta nyt joudutaan säästämään. Kun rahat on loppu, harkinnanvaraisiin palveluihin ei luonnollisestikaan ole varaa samassa mitassa kuin ennen. Jos ei ole rahaa leipään, ei kannata ostaa jäätelöä.
Virkamiehet eivät listoja kaupungin verkkosivuille laittaneet. Valtuustoaloitteessamme annoimme asian käsittelylle aikaa viikon, koska asia on akuutti juuri nyt lautakuntakäsittelyjen alkaessa. Vihreillä valtuustoaloitteilla on ollut kummallinen taipumus hautautua valmisteluun jopa yli kahdeksi vuodeksi.
Julkaisimme listat viikon kuluttua verkkosivuillamme (www.salonseudunvihreta.net) aloitteen mukaisesti. Samassa yhteydessä on myös linkit ko. lautakunnan esityslistalla olevaan, virkamiehen ehdotukseen leikkauksiksi. Harkinta siitä, mitkä toiminnot nostetaan tälle leikkauslistalle, on siis tehty virkamiesten toimin. Luottamushenkilöt lautakunnissa voivat joko hyväksyä tai hylätä; laajempi, koko kaupungin toimintoja koskeva poliittinen harkinta näyttää jäävän eittämättä valtuustoon.
Valtuuston puheenjohtajien ja virkamiesten kokouksissa tällaista keskustelua, minkälaisiin toimintojen supistuksiin ryhmät ovat suostuvaisia, ei ole toistaiseksi käyty.
Salo on siirtynyt yhä vahvemmin virkamiesvetoiseksi kaupungiksi, jossa luottamushenkilöitä pyöritetään demokratian kulissien kiillottamiseksi erilaisissa työryhmissä. Kaupungin koon ja hankalan liitosvaiheen jäljiltä tämän voi jotenkin ymmärtääkin, mutta suurempi ongelma demokratian toteutumisen kannalta on kaupunkiin pesiytynyt ihmeellinen salailukulttuuri.
Kaikki, mitä ei ole erikseen ja laillisin perustein, salaiseksi julistettu, on julkista, ja erityisesti luottamushenkilöiden pitää aina saada kaikki päätökseen liittyvät tiedot. Tämä julkisuuslain henki tuntuu hetkittäin olevan vieras Salon johtaville virkamiehille, toivottavasti ei tulevaisuudessa myös muille puolueille.
Kokoomuksen, keskustan ja demareiden mielestä Vihreiden julkinen valtuustoaloite ja sen toimeenpano, eli harkinnanvaraisten palveluiden virkamieslistan julkistaminen, vaikeuttaa nyt käynnissä olevaa budjetin valmistelua. Julkisen tiedon julkistaminen vaikeuttaa valmistelua?
Sen sijaan että nahistellaan julkisen tiedon julkistamisesta pitäisi keskustella tärkeämmistä asioista: miten Salon kaupungin toiminnalliset rakenteet saadaan oikeasti tehokkaammiksi, paljonko nyt tarvittavista säästötarpeista joudutaan mahdollisesti kattamaan ottamalla lisää lainaa.
Surkuhupaisinta koko keskustelussa on se, että harkinnanvaraisia palveluja leikkaamalla ei tarvittavia säästöjä saada kasaan, tämän ovat useasti todenneet virkamiehetkin. Vihaisia kuntalaisia näillä leikkauksilla kyllä saadaan rutkasti.
Kuntalaiset maksavat arjessaan myös lomautusten, irtisanomisten ja laitosten sulkemisten seuraukset. Heillä on oikeus tietää tekeillä olevista ratkaisuista paljon nykyistä enemmän, asian keskeneräisyys ei ole kestävä peruste sen salaamiseen.
Vihreät ovat mukana politiikassa hoitamassa kuntalaisten, ei taustaryhmien, asioita. Asioiden avoin valmistelu, niistä mahdollisimman laaja keskustelu ja läpinäkyvä päätöksenteko ovat nykyaikaa Salossakin. Salailun ja koplailun aikakausi on ohi.

Eeva Koskinen
Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja