VALTUUSTOALOITE

Elinvoimainen maaseutu on meidän kaikkien etu. Yhdistyneen Salon perustavoitteita ovat nykyisten kuntakeskusten ja kylkien lähipalveluiden turvaaminen ja siten näiden alueiden elinvoimaisuuden säilyttäminen. Tämä elinvoima vaatii tuekseen poliittista tahtoa.
Miltä Salon maaseutumaiset osat näyttävät vuonna 2030? Onko kylissä elämää, yrittäjiä ja aktiivisia kansalaisjärjestöjä? Miten lapsiperheiden palvelut maaseudulla on hoidettu?
Maaseudulla asumisen ja toimimisen edellytyksiin kuuluu monipuolisten elinkeinojen harjoittamisen mahdollisuus. Esimerkiksi uusiutuva energia tarjoaa maaseudulle nyt aivan uusia kasvun ja työpaikkojen mahdollisuutta.
Esitämme, että Salo perustaa työryhmän valmistelemaan kaupungin maaseutuohjelmaa. Työryhmässä on kylien, yhdistysten ja kolmannen sektorin toimijoiden lisäksi pienyrittäjiä ja maaseudulle muuttoa suunnittelevia.

Salossa 16.11.2001

Vihreä valtuustoryhmä
Maaseutulautakunnan jäsen Osman Yacici