Taide ja kulttuuri on helppo listata ensimmäisiksi turhiksi tehtäviksi kunnalle, mutta niiden väheksyntä on vaarallista, kallista ja lyhytnäköistä.Kuntien tehtävä on hyvinvoinnin ja kestävän kehityksen edistäminen. Luottamushenkilöt päättävät miten. Valintojen hetkillä poliittisten toimijoiden arvot nousevat selkeästi esille.Talouskasvun hidastumisen lisäksi uhkakuvina meille näyttäytyvät nyt ikääntyminen, syrjäytyminen, lamaannuttava työttömyys ja perheiden pahoinvointi. Jos uhkia ratkotaan aina vain korjaavilla kuntapalveluilla, olemme vararikossa.Meillä on varaa vain aitoon ennaltaehkäisyyn, joka ylläpitää ihmisen toimintakykyä, vireyttä ja intoa niin, että hän tarvitsee mahdollisimman vähän yhteiskunnan apua selviytyäkseen arjestaan.Yhtälö on selkeä. Kunnan kannattaa tarjota kuntalaisille toivon ja ilon ilmapiiri. Kunnan kannattaa tukea yksilöiden vastuunkantoa itsestään, tukea omaehtoista toiminnallisuutta. Ihminen, joka tuntee olevansa merkittävä, kunnioitettu ja osallinen, on hyvinvoiva.Kun muualla Suomessa kilvoitellaan taiteen ja kulttuurin vahvistamisessa osana kuntien hyvinvointityötä, Salossa tehdään toisin. Meillä %-taide koetaan turhuudeksi. Meillä yhdistystoiminnan tukijärjestelmä rapautetaan. Meillä musiikkiopiston talousarviota ei nosteta, vaikka ministeriön valtionavustus kasvoi. Meillä ympäristön kauneus koetaan uhaksi, puistoista leikataan määrärahoja ensimmäiseksi.Taide on ihmisen keino selviytyä ihmisenä. Taide on kehittänyt vaistojamme, aistejamme ja älyämme koko lajimme historian ajan. Kulttuuri on ihmisen keino selviytyä ihmiskuntana. Kulttuuri antaa ihmiselle vuorovaikutuksen, empatian ja yhdessä toimimisen taidot. On surullista, että omana aikanamme tälle totuudelle nauretaan.Kulttuuri ja taide ovat liian vakavia asioita heitettäväksi pois. Ne eivät ole leikin ja helppojen ratkaisujen välineitä. Lamaannuksen ja leikkausten aikana meillä ei ole varaa ylenkatsoa yhtäkään toivon ja ilon tekoa.Tarvitsemme nyt, enemmän kuin hyvinä, taidetta puhuttelemaan ihmisiä. Tarvitsemme tiloja ihmisten kokoontua ja toimia. Tarvitsemme edullisia kansalaisopiston kursseja, kirjastoja olohuoneiksi, taito- ja taideaineita kouluihin, kevyttä avustusjärjestelmää, kukkaistutuksia, puistorakentamista, lisää opettajia musiikkiopistoon sekä ihmisten luo jalkautuvaa taidekasvatusta ja kulttuurityötä. Tarvitsemme kuntaa ihmisyyden puolustajaksi. Meillä ei ole varaa ajaa lamaannuksen aikana raskautettuja ihmisiä paikkaavien palveluiden käyttäjiksi. Taide ja kulttuuri ennaltaehkäisevänä työnä ovat keinomme selvitä myös taloudellisesta ahdingosta.

Anu Suosalo (Vihr.)

KH varajäsen

julkaistu SSS 19.11.2010